Programet Akademike

Metodika e shkolles sone bazohet ne kerkimet shumevjecare ne mesimdhenien e gjuhes angleze dhe kombinimin e saj me psikologjine edukative. Ne baze te kerkimeve ne fushen e psikologjise edukative eshte eshte arritur ne perfundimin se lidhja e metodikes se mesimdhenies me moshen e nxenesit eshte e drejtperdrejte me resultatet e nxenesit ne mesimin e gjuhes. E thene ne menyre tjeter, shkollat tona kane pershtatur metodiken e mesimdhenies ne varesi te grupmoshave te ndryshme.

 

 

  • Superkids (anglishtja per femijet 6-10 vjec/ 70 ore mesimi)

Programe te dizenjuara posacerisht per kete grupmoshe me metoda te cilat zhvillojne aftesite kryesore linguistike dhe i japin nxenesit njohurite baze te gjuhes angleze.


  • Flying Seniors (anglishtja per femijet 10-15 vjec/120 ore mesimi )

Programe qe zhvillojne nivelin akademik te gjuhes dhe pergatitjen graduale te nxenesit per provimet e matures, testeve nderkombetare dhe diplomave Cambridge ESOL.


  • English for success (130 / 150 ore mesimi)

Programe te specializuara per pergatitjen per testet nderkombetare City & Guilds, Pearson PTE, TOEFL dhe IELTS.


  • Express English (70 ore mesimi)

Programe per studente dhe te punesuar me metoda te vecanta nepermjet te cilave synohet pervetesimi i gjuhes angleze brenda nje kohe te shkurter.


  • Professional English

Programe te dizenjuara sipas kerkesave te vecanta per profesioniste te fushave te ndryshme si turizmit, bankave, bisnesit, anglishte per sekretare dhe anglishtja e folur.


  • Corporate English

Programe per punonjesit e kompanive te ndryshme sipas nevojave te cilat paraqiten nga departamenti i burimeve njerezore te kompanise kliente. Keto programe perpilohen ne baze te fushes ne te cilen operon kompania kliente, dhe pervec nivelit akademik te gjuhes ofrohet dhe fjalori teknik perkates.


  • Business English

Business English eshte nje program intensiv per menaxhere dhe studente te Shkencave Ekonomike, i cili ofron pikat kryesore te komunikimit dhe te bashkeveprimit  ne biznes, ne menyre qe studentet te perdorin gjuhen qe do t’ju nevojitet  ne ambjentin e tyre të punes dhe funksionet e ndryshme ne boten e bisnesit.

1. Refreshing Courses -Cdo vere English Acdemy organizon mesime rifreskuese te gjuhes ku cdo student mund te marre pjese disa ore ne jave dhe te praktikoje komunikimin ne Anglisht dhe te rifreskoje aspektin gramatikor te gjuhes. Ne keto programe mesimi kombinohet me kenaqesine dhe pjese e programit jane edhe ekskursionet, DVD dhe filmat ne gjuhen Angleze.

2. Summer Projects -English Academy ofron gjate veres per nxenesit e moshes 7 me 12 vjec projektet Verore, ku nxenesit organizohen ne grupe te vogla dhe bashkepunojne me njeri tjetrin dhe ndihmen e mesuesit organizojne projektin e tyre kulturor ose shkencor ne Anglisht . Summer Project kombinon mesimin me lojen dhe kenaqesine, ku nxenesi shpenzon disa ore ne dite ne shkolle dhe meson gjuhen angleze dhe nje sere informacionesh enciklopedike kulturore nepermjen nje mori aktivitetsh interesante krijuese te stimulara nepermjet, DVA, librave interaktive, teatrit dhe drames, kerkimeve ne internet dhe lojes.

3. Programe Individuale – Tailor made courses

English Academy ofron programe te gjuhes Angleze te pershtatura me kerkesat e vecanta te studenteve. Kurset individuale ofrohen ne pershtateje me nivelin, kohen e disponueshme dhe rezultatin qe secili student do te arrije. Kurset individuale organizohen me profesore shqiptare ose te huaj sipas kerkeses se klientit.

Galeria

Kontakt

Rr. Sulejman Delvina, Pall. 1, Kati III, Tirane / Tel: 044316265

HomePROGRAMET