PERZGJEDHJA E MESUESEVE

Mesuesit e rrjetit te shkollave YES! Your English School  perzgjidhen me kujdes nga nje grup konsulentesh edukative te huaj me pervoje shumevjecare ne metodiken e re qe ofrohet per here te pare ne Shqiperi. Pervec intervistave te gjithe mesuesit i jane nenshtruar nje testi te vecante psiko-linguistik per te testuar jo vetem niveline tyre linguistik por edhe grupmoshen e nxeneseve ku secili prej mesuesve do te ishte me resultativ.

 

Te gjithe mesuesit pas testimit kane kaluar ne trajnime intensive ku rendesi te vecante i eshte dhene specifikave qe kerkon mesimdhenia per grupmoshave te ndryshme, nxitja e komunikimit te vazhdueshem ne gjuhen e huaj dhe procesi i mesimit on-line. Gjithashtu ne kemi dhe nje grup mesuesish te huaj, te cilet vizitojne rregullisht cdo shkolle duke kontrolluar procesin mesimor nepermjet projekteve dhe diskutmeve te lira ne klase.

Galeria

Kontakt

Rr. Sulejman Delvina, Pall. 1, Kati III, Tirane / Tel: 044316265

HomeRRETH NESHPERZGJEDHJA E MESUESEVE