Metodat Tona

 

Shkollat YES! Your English School bazojne mesimdhenien e tyre ne metoda moderne interaktive. Keto metoda kombinojne mesimin ne klase me praktiken interaktive ne grup por edhe ne menyre te pavarur nga nxenesi ne shtepi.


Kerkimet shkencore ne fushen e mesimdhenies se nje gjuhe te huaj kane treguar se nje proces mesimor i suksesshem duhet te zhvillohet ne 2 faza. Ne fazen e pare mesuesi shpjegon mesimin ne klase dhe ne fazen e dyte nxenesi duhet te praktikoje njohurite e mara. Shume shkolla mund te ofrojne mesimdhenie cilesore por kjo nuk eshte e mjaftueshme per suksesin e studenteve ne gjuhen Angleze. Studentet nuk i perkushtojne kohen e mjaftueshme praktikimit te gjuhes dhe shpeshhere nuk kane mjetet e nevojshme per te praktikuar Anglishten ne shtepi.


Sistemi Interaktiv eshte zgjidhja ideale e cila i jep mundesine nxenesit qe pasi te kete mare njohurite baze gjate mesimin ne klase, te praktikoje ne grup ne klase dhe ne menyre individuale ne shtepi njohurite e mara nepermjet ushtimeve te ndryshme te cilat paraqiten ne menyre terheqese per cdo grupmoshe.


Metodat interaktive te shkollave YES! Your English School jane te bazuara ne Common European Framework (CEFR) te Keshillit Europian dhe jane te shtrira ne te gjitha nivelet, nga ai fillestar dhe deri ne nivelet e avancuara qe pergatisin studente per te gjitha provimet nderkombetare te gjuhes angleze.

Galeria

Kontakt

Rr. Sulejman Delvina, Pall. 1, Kati III, Tirane / Tel: 044316265

HomeMetodat